دارک بلو

یادداشت‌ها و اندیشه‌های محمد رضا عابدی شاهرودی

جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 23:51

آیه‌های مسخخواب بر پنج جهان استوار مى گردد. چهار جهان حقیقى که بر تک جهانى دروغین بنا مى شود. و اینچنین ملیکاس بر نفسهاى خوابیده مى خواند با نجوایى پنهانى تا به سوداى خیالى حقیقى، قدم در راهى دروغین نهند. پس نجوا از جانب شیطان است که دلهاى غمدیده را محزون سازد تا به چیزى پناه نبرند به جز جهانهاى دروغین. بنگر چگونه بر نفسى خوابیده مى خواند آنچه را که برایش خوانده اند. مى خواند و مى خواند و مى خواند از آیه هاى مسخ...

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.